Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Thị Phượng-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2020-03-26T04:24:23Z-
dc.date.available2020-03-26T04:24:23Z-
dc.date.issued2020-03-26-
dc.identifier.citationVũ. T. H. (2010). Dân chủ với lao động sáng tạo của trí thức Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60 22 80-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74313-
dc.description.abstractLàm rõ quan niệm về tri thức. Phân tích những đặc điểm và yếu tố tác động đến lao động sáng tạo của tri thức. Làm rõ khái niệm dân chủ và tác động của dân chủ với lao động sáng tạo của tri thức. Nêu lên một số vấn đề đặt ra trong lao động sáng tạo của đội ngũ tri thức Việt Nam hôm nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu xây dựng và hoàn thiện môi trường dân chủ đối với lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay.vi
dc.format.extent129 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectNguồn lao độngvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectTrí thứcvi
dc.subjectChủ nghĩa xã hộivi
dc.subject.ddc305.552-
dc.titleDân chủ với lao động sáng tạo của trí thức Việt Nam hiện nayvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licVU-H-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050000066.pdf
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Phượng-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
  dc.date.accessioned2020-03-26T04:24:23Z-
  dc.date.available2020-03-26T04:24:23Z-
  dc.date.issued2020-03-26-
  dc.identifier.citationVũ. T. H. (2010). Dân chủ với lao động sáng tạo của trí thức Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60 22 80-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74313-
  dc.description.abstractLàm rõ quan niệm về tri thức. Phân tích những đặc điểm và yếu tố tác động đến lao động sáng tạo của tri thức. Làm rõ khái niệm dân chủ và tác động của dân chủ với lao động sáng tạo của tri thức. Nêu lên một số vấn đề đặt ra trong lao động sáng tạo của đội ngũ tri thức Việt Nam hôm nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu xây dựng và hoàn thiện môi trường dân chủ đối với lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay.vi
  dc.format.extent129 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectNguồn lao độngvi
  dc.subjectViệt Namvi
  dc.subjectTrí thứcvi
  dc.subjectChủ nghĩa xã hộivi
  dc.subject.ddc305.552-
  dc.titleDân chủ với lao động sáng tạo của trí thức Việt Nam hiện nayvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licVU-H-
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050000066.pdf
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :