Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorVũ, Thị Quỳnh-
dc.date.accessioned2020-03-27T04:39:03Z-
dc.date.available2020-03-27T04:39:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationVũ, T. Q. (2019). Quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.vi
dc.identifier.degreecode60340410-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74488-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm về quản lý đấu thầu các dự án tại các tổ chức công, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2015 - 2018, từ đó luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.vi
dc.format.extent97 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý nhà nướcvi
dc.subjectChính sách kinh tếvi
dc.subjectXây dựng cơ bảnvi
dc.subjectNgân sách nhà nướcvi
dc.subjectĐại học Quốc gia Hà Nộivi
dc.subject.ddc354.64-
dc.titleQuản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licVU-Q-
dc.description.degreeQuản lý Kinh tế.-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010288.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Quỳnh-
  dc.date.accessioned2020-03-27T04:39:03Z-
  dc.date.available2020-03-27T04:39:03Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationVũ, T. Q. (2019). Quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.vi
  dc.identifier.degreecode60340410-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74488-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm về quản lý đấu thầu các dự án tại các tổ chức công, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2015 - 2018, từ đó luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.vi
  dc.format.extent97 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý nhà nướcvi
  dc.subjectChính sách kinh tếvi
  dc.subjectXây dựng cơ bảnvi
  dc.subjectNgân sách nhà nướcvi
  dc.subjectĐại học Quốc gia Hà Nộivi
  dc.subject.ddc354.64-
  dc.titleQuản lý đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội.vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licVU-Q-
  dc.description.degreeQuản lý Kinh tế.-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tế-
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010288.pdf
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :