Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Thu Trang-
dc.date.accessioned2020-03-30T06:12:40Z-
dc.date.available2020-03-30T06:12:40Z-
dc.date.issued2020-03-30-
dc.identifier.citationNguyễn. H. T. T. (2019). Thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60 34 04 10-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74692-
dc.description.abstractPhân tích được những vấn đề lý luận và thực tiễn về thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Luận văn cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của Nhà nước trong các chính sách hỗ trợ loại hình doanh nghiệp này. Đánh giá được thực trạng, điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam. Đưa ra bối cảnh mới có thể ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp trong thời gian tới, từ đó đưa những định hướng cũng như đề xuất được một số giải pháp thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý kinh tếvi
dc.subjectThu hút tài chínhvi
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừavi
dc.subjectKhởi nghiệp doanh nghiệpvi
dc.subject.ddc332.6-
dc.titleThu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Namvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-T-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010342.pdf
  • Size : 980,34 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hoàng Thu Trang-
  dc.date.accessioned2020-03-30T06:12:40Z-
  dc.date.available2020-03-30T06:12:40Z-
  dc.date.issued2020-03-30-
  dc.identifier.citationNguyễn. H. T. T. (2019). Thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60 34 04 10-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74692-
  dc.description.abstractPhân tích được những vấn đề lý luận và thực tiễn về thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Luận văn cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của Nhà nước trong các chính sách hỗ trợ loại hình doanh nghiệp này. Đánh giá được thực trạng, điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam. Đưa ra bối cảnh mới có thể ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp trong thời gian tới, từ đó đưa những định hướng cũng như đề xuất được một số giải pháp thu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý kinh tếvi
  dc.subjectThu hút tài chínhvi
  dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừavi
  dc.subjectKhởi nghiệp doanh nghiệpvi
  dc.subject.ddc332.6-
  dc.titleThu hút nguồn lực tài chính khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Namvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-T-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010342.pdf
  • Size : 980,34 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :