Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hạnh-
dc.date.accessioned2020-03-31T04:49:17Z-
dc.date.available2020-03-31T04:49:17Z-
dc.date.issued2020-03-31-
dc.identifier.citationNguyễn. V. H. (2019). Phát triển nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60 34 04 10-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74787-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nhân lực trong tổ chức công. Phân tích và đánh giá hoạt động phát triển nhân lực của KBHN. Đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng (ĐTBD) và sử dụng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC); Nâng cao vai trò quản lý để góp phần phát triển nhân lực hệ thống KBNN Hà Nội.vi
dc.format.extent104 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý kinh tếvi
dc.subjectPhát triển nhân lựcvi
dc.subjectKho bạc Nhà nước Hà Nộivi
dc.subject.ddc658.3124-
dc.titlePhát triển nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Hà Nộivi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-H-
dc.description.degreeQuản lý kinh tếvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010358.pdf
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
  dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hạnh-
  dc.date.accessioned2020-03-31T04:49:17Z-
  dc.date.available2020-03-31T04:49:17Z-
  dc.date.issued2020-03-31-
  dc.identifier.citationNguyễn. V. H. (2019). Phát triển nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60 34 04 10-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74787-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nhân lực trong tổ chức công. Phân tích và đánh giá hoạt động phát triển nhân lực của KBHN. Đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng (ĐTBD) và sử dụng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC); Nâng cao vai trò quản lý để góp phần phát triển nhân lực hệ thống KBNN Hà Nội.vi
  dc.format.extent104 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý kinh tếvi
  dc.subjectPhát triển nhân lựcvi
  dc.subjectKho bạc Nhà nước Hà Nộivi
  dc.subject.ddc658.3124-
  dc.titlePhát triển nhân lực tại cơ quan Kho bạc Nhà nước Hà Nộivi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-H-
  dc.description.degreeQuản lý kinh tếvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010358.pdf
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :