Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thùy Dương-
dc.date.accessioned2020-03-31T13:15:51Z-
dc.date.available2020-03-31T13:15:51Z-
dc.date.issued2020-03-31-
dc.identifier.citationNguyễn. T. D. (2019). Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60 34 01 02-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74836-
dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp; Phân tích và chỉ ra thực trạng, ưu và nhược điểm cần khắc phục trong công tác tạo động lực cho người lao động; Đề xuất một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty.vi
dc.format.extent125 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản trị Kinh doanhvi
dc.subjectQuản lý nhân lựcvi
dc.subjectKhuyến khích nhân viênvi
dc.subjectBusiness Administrationvi
dc.subject.ddc658.314-
dc.titleTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Namvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-D-
dc.description.degreeQuản trị Kinh doanhvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010367.pdf
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thùy Dương-
  dc.date.accessioned2020-03-31T13:15:51Z-
  dc.date.available2020-03-31T13:15:51Z-
  dc.date.issued2020-03-31-
  dc.identifier.citationNguyễn. T. D. (2019). Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60 34 01 02-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74836-
  dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp; Phân tích và chỉ ra thực trạng, ưu và nhược điểm cần khắc phục trong công tác tạo động lực cho người lao động; Đề xuất một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty.vi
  dc.format.extent125 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản trị Kinh doanhvi
  dc.subjectQuản lý nhân lựcvi
  dc.subjectKhuyến khích nhân viênvi
  dc.subjectBusiness Administrationvi
  dc.subject.ddc658.314-
  dc.titleTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Công đoàn Việt Namvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-D-
  dc.description.degreeQuản trị Kinh doanhvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010367.pdf
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :