Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
dc.contributor.authorNguyễn, Quỳnh Anh-
dc.date.accessioned2020-03-31T13:59:08Z-
dc.date.available2020-03-31T13:59:08Z-
dc.date.issued2020-03-31-
dc.identifier.citationNguyễn. Q. A. (2019). Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60 34 01 02-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74848-
dc.description.abstractTrên cơ sở phương pháp, mô hình nghiên cứu đã đề xuất, luận văn đã đánh giá thực trạng công tác Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình, tác giả đã phân tích quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình đồng thời chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong quy trình của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng được quy trình tuyển dụng hiệu quả bao gồm lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực, thực hiện tuyển chọn nhân lực và đánh giá quy trình tuyển dụng...tuy nhiên việc phát huy, hoàn thiện quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình chưa thực sự bài bản, chưa có một bộ phận chuyên trách về lĩnh vực này, đội ngũ nhân viên công ty cũng chưa thực sự hiểu rõ tầm qun trọng của việc tuyển dụng của công ty mình.vi
dc.format.extent110 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản trị Kinh doanhvi
dc.subjectTuyển dụng nhân sựvi
dc.subjectQuản lý nhân sựvi
dc.subjectBusiness Administrationvi
dc.subject.ddc658.3-
dc.titleTuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bìnhvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-A-
dc.description.degreeQuản trị Kinh doanhvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010372.pdf
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Thị Hương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Quỳnh Anh-
  dc.date.accessioned2020-03-31T13:59:08Z-
  dc.date.available2020-03-31T13:59:08Z-
  dc.date.issued2020-03-31-
  dc.identifier.citationNguyễn. Q. A. (2019). Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60 34 01 02-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74848-
  dc.description.abstractTrên cơ sở phương pháp, mô hình nghiên cứu đã đề xuất, luận văn đã đánh giá thực trạng công tác Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình, tác giả đã phân tích quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình đồng thời chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong quy trình của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng được quy trình tuyển dụng hiệu quả bao gồm lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực, thực hiện tuyển chọn nhân lực và đánh giá quy trình tuyển dụng...tuy nhiên việc phát huy, hoàn thiện quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình chưa thực sự bài bản, chưa có một bộ phận chuyên trách về lĩnh vực này, đội ngũ nhân viên công ty cũng chưa thực sự hiểu rõ tầm qun trọng của việc tuyển dụng của công ty mình.vi
  dc.format.extent110 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản trị Kinh doanhvi
  dc.subjectTuyển dụng nhân sựvi
  dc.subjectQuản lý nhân sựvi
  dc.subjectBusiness Administrationvi
  dc.subject.ddc658.3-
  dc.titleTuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bìnhvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-A-
  dc.description.degreeQuản trị Kinh doanhvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Kinh tếvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050010372.pdf
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :