Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhan, Thành An-
dc.contributor.authorĐặng, Thị Ngọc Ánh-
dc.date.accessioned2020-04-01T05:46:18Z-
dc.date.available2020-04-01T05:46:18Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationĐặng, T.N.A (2016). Sử dụng kỹ thuật “Phễu” tìm đường ngắn nhất giữa hai điểm trong đa giác đơn và trên mặt khối đa diện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60460106-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74923-
dc.description.abstractLuận văn tập trung nghiên cứu thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trong một đa giác đơn trong không gian 2 chiều, sau đó phát triển thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 điểm trên bề mặt khối đa diện trong 3 chiều. Với bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn, năm 1984 các tác giả Lee và Preparata đã đưa ra thuật toán để giải quyết bài toán với độ phức tạp về thời gian là tuyến tính, thông qua việc tam giác phân đa giác, sau đó thuật toán tiếp tục xây dựng các hình “phễu” sao cho đường biên của phễu chứa đường đi ngắn nhất cần tìmvi
dc.format.extent72 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectToán ứng dụng; Đa giácvi
dc.subject.ddc516.154-
dc.titleSử dụng kỹ thuật “Phễu” tìm đường ngắn nhất giữa hai điểm trong đa giác đơn và trên mặt khối đa diệnvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic516.154 ĐA-A 2016/01050003228-
dc.identifier.licĐA-A-
dc.description.degreeChuyên ngành Toán ứng dụngvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003228.pdf
  • Size : 2,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhan, Thành An-
  dc.contributor.authorĐặng, Thị Ngọc Ánh-
  dc.date.accessioned2020-04-01T05:46:18Z-
  dc.date.available2020-04-01T05:46:18Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationĐặng, T.N.A (2016). Sử dụng kỹ thuật “Phễu” tìm đường ngắn nhất giữa hai điểm trong đa giác đơn và trên mặt khối đa diện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60460106-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74923-
  dc.description.abstractLuận văn tập trung nghiên cứu thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trong một đa giác đơn trong không gian 2 chiều, sau đó phát triển thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 điểm trên bề mặt khối đa diện trong 3 chiều. Với bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn, năm 1984 các tác giả Lee và Preparata đã đưa ra thuật toán để giải quyết bài toán với độ phức tạp về thời gian là tuyến tính, thông qua việc tam giác phân đa giác, sau đó thuật toán tiếp tục xây dựng các hình “phễu” sao cho đường biên của phễu chứa đường đi ngắn nhất cần tìmvi
  dc.format.extent72 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectToán ứng dụng; Đa giácvi
  dc.subject.ddc516.154-
  dc.titleSử dụng kỹ thuật “Phễu” tìm đường ngắn nhất giữa hai điểm trong đa giác đơn và trên mặt khối đa diệnvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic516.154 ĐA-A 2016/01050003228-
  dc.identifier.licĐA-A-
  dc.description.degreeChuyên ngành Toán ứng dụngvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050003228.pdf
  • Size : 2,81 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :