Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thế Kiệt-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
dc.date.accessioned2020-04-01T08:30:27Z-
dc.date.available2020-04-01T08:30:27Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationVũ, T. H. (2013). Xây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Hải Phòng hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60 22 80-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74963-
dc.description.abstractKhái quát về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, một số đặc điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay. Phân tích vai trò của con người, nội dung, yêu cầu xây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay. Đánh giá thực trạng con người và tình hình xây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay và nguyên nhân của nó. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng con người đáp ứng tốt yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Hải Phòng hiện nay.vi
dc.format.extent121 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectTriết học; Xây dựng con người; Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa; Hải Phòngvi
dc.subject.ddc335.411-
dc.titleXây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Hải Phòng hiện nayvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licVU-H-
dc.description.degreeTriết họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001822.pdf
  • Size : 959,38 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thế Kiệt-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng-
  dc.date.accessioned2020-04-01T08:30:27Z-
  dc.date.available2020-04-01T08:30:27Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationVũ, T. H. (2013). Xây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Hải Phòng hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60 22 80-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74963-
  dc.description.abstractKhái quát về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, một số đặc điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay. Phân tích vai trò của con người, nội dung, yêu cầu xây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay. Đánh giá thực trạng con người và tình hình xây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hải Phòng hiện nay và nguyên nhân của nó. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng con người đáp ứng tốt yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Hải Phòng hiện nay.vi
  dc.format.extent121 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectTriết học; Xây dựng con người; Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa; Hải Phòngvi
  dc.subject.ddc335.411-
  dc.titleXây dựng con người đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Hải Phòng hiện nayvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licVU-H-
  dc.description.degreeTriết họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • 02050001822.pdf
  • Size : 959,38 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :