Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Côn-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hương Thảo-
dc.date.accessioned2020-04-01T16:01:28Z-
dc.date.available2020-04-01T16:01:28Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationVũ, T. H. T. (2005). Đặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode50408-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75022-
dc.description.abstractĐiểm lại tình hình nghiên cứu về các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt của một số tác giả.Từ đó đi sâu nghiên cứu các đặc điểm về mặt hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các biểu thức thời gian có ý nghĩa thời điểm và thời đoạn trong Tiếng Việt. Qua đó làm sáng tỏ thêm đặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt, tìm ra những đặc điểm khác nhau giữa hai loại biểu thức thời gian có ý nghĩa thời điểm và thời đoạn cũng như những đặc điểm tương đồng giữa chúng. Đồng thời góp phần đẩy mạnh và phát huy việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trong thời đại hiện nayvi
dc.format.extent126 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectBiểu thức thời gian; Ngôn ngữ; Tiếng Việtvi
dc.subject.ddc495.92282-
dc.titleĐặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việtvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.lic495.92282 VU-T 2005/V_L2_00627-
dc.identifier.licVU-T-
dc.description.degreeChuyên ngành Lý luận ngôn ngữvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_00627.pdf
  • Size : 45,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Côn-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hương Thảo-
  dc.date.accessioned2020-04-01T16:01:28Z-
  dc.date.available2020-04-01T16:01:28Z-
  dc.date.issued2005-
  dc.identifier.citationVũ, T. H. T. (2005). Đặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode50408-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75022-
  dc.description.abstractĐiểm lại tình hình nghiên cứu về các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt của một số tác giả.Từ đó đi sâu nghiên cứu các đặc điểm về mặt hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các biểu thức thời gian có ý nghĩa thời điểm và thời đoạn trong Tiếng Việt. Qua đó làm sáng tỏ thêm đặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt, tìm ra những đặc điểm khác nhau giữa hai loại biểu thức thời gian có ý nghĩa thời điểm và thời đoạn cũng như những đặc điểm tương đồng giữa chúng. Đồng thời góp phần đẩy mạnh và phát huy việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trong thời đại hiện nayvi
  dc.format.extent126 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectBiểu thức thời gian; Ngôn ngữ; Tiếng Việtvi
  dc.subject.ddc495.92282-
  dc.titleĐặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việtvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.lic495.92282 VU-T 2005/V_L2_00627-
  dc.identifier.licVU-T-
  dc.description.degreeChuyên ngành Lý luận ngôn ngữvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_00627.pdf
  • Size : 45,55 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :