Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Đức Tân-
dc.contributor.authorĐinh, Văn Ngọc-
dc.date.accessioned2020-04-02T12:15:43Z-
dc.date.available2020-04-02T12:15:43Z-
dc.date.issued2020-04-02-
dc.identifier.citationĐinh. V. N. (2014). Nghiên cứu mô hình thuật toán phân tích tổng hợp tiếng nói MELP. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60 52 02 03-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75435-
dc.description.abstractLuận văn tập trung vào mô hình thuật toán phân tích và tổng hợp tiếng nói MELP, là một mô hình mã hóa tiếng nói. Mô hình này được sử dụng phổ biến trong các thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến quân sự. Nghiên cứu và làm chủ mô hình MELP là hết sức quan trọng phục vụ sản xuất các thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến trong Quân sự, giúp giảm tốc độ truyền tiếng nói xuống 2400bps, do đó có thể truyền được trong các môi trường có nhiễu cao.vi
dc.format.extent63 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectKỹ thuật điện tửvi
dc.subjectThuật toán phân tích tổng hợp tiếng nói MELPvi
dc.subjectMechatronics Engineering Technologyvi
dc.subject.ddc621.384-
dc.titleNghiên cứu mô hình thuật toán phân tích tổng hợp tiếng nói MELPvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licĐI-N-
dc.description.degreeKỹ thuật điện tửvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Công nghệvi
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050004209.pdf
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Đức Tân-
  dc.contributor.authorĐinh, Văn Ngọc-
  dc.date.accessioned2020-04-02T12:15:43Z-
  dc.date.available2020-04-02T12:15:43Z-
  dc.date.issued2020-04-02-
  dc.identifier.citationĐinh. V. N. (2014). Nghiên cứu mô hình thuật toán phân tích tổng hợp tiếng nói MELP. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60 52 02 03-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75435-
  dc.description.abstractLuận văn tập trung vào mô hình thuật toán phân tích và tổng hợp tiếng nói MELP, là một mô hình mã hóa tiếng nói. Mô hình này được sử dụng phổ biến trong các thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến quân sự. Nghiên cứu và làm chủ mô hình MELP là hết sức quan trọng phục vụ sản xuất các thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến trong Quân sự, giúp giảm tốc độ truyền tiếng nói xuống 2400bps, do đó có thể truyền được trong các môi trường có nhiễu cao.vi
  dc.format.extent63 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectKỹ thuật điện tửvi
  dc.subjectThuật toán phân tích tổng hợp tiếng nói MELPvi
  dc.subjectMechatronics Engineering Technologyvi
  dc.subject.ddc621.384-
  dc.titleNghiên cứu mô hình thuật toán phân tích tổng hợp tiếng nói MELPvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licĐI-N-
  dc.description.degreeKỹ thuật điện tửvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Công nghệvi
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050004209.pdf
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :