Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐinh, Văn Dũng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hòa-
dc.date.accessioned2020-04-02T12:28:31Z-
dc.date.available2020-04-02T12:28:31Z-
dc.date.issued2020-04-02-
dc.identifier.citationNguyễn. T. H. (2014). Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp kiểm thử tự động phần mềm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode11 11 00 34-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75436-
dc.description.abstractLuận văn tổng hợp lý thuyết về kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động - một giải pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động kiểm thử phần mềm. Luận văn mô tả phương pháp kiểm thử hướng dữ liệu và phương pháp kiểm thử hướng từ khóa. Nền tảng lý thuyết này sẽ được thử nghiệm trong luận văn này. Luận văn đã mô tả từng bước quá trình áp dụng kiểm thử hướng dữ liệu và hướng từ khóa vào kiểm thử một hệ thống trong thực tế, góp phần giảm chi phí việc kiểm thử một số sản phẩm phần mềm.vi
dc.format.extent94 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý hệ thống thông tinvi
dc.subjectKiểm thử tự động phần mềmvi
dc.subjectPhần mềmvi
dc.subject.ddc005.30287-
dc.titleNghiên cứu và ứng dụng giải pháp kiểm thử tự động phần mềmvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-H-
dc.description.degreeQuản lý hệ thống thông tinvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Viện Công nghệ Thông tinvi
Appears in Collections:ITI - Master Theses


 • 00050004278.pdf
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐinh, Văn Dũng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hòa-
  dc.date.accessioned2020-04-02T12:28:31Z-
  dc.date.available2020-04-02T12:28:31Z-
  dc.date.issued2020-04-02-
  dc.identifier.citationNguyễn. T. H. (2014). Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp kiểm thử tự động phần mềm. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode11 11 00 34-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75436-
  dc.description.abstractLuận văn tổng hợp lý thuyết về kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động - một giải pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động kiểm thử phần mềm. Luận văn mô tả phương pháp kiểm thử hướng dữ liệu và phương pháp kiểm thử hướng từ khóa. Nền tảng lý thuyết này sẽ được thử nghiệm trong luận văn này. Luận văn đã mô tả từng bước quá trình áp dụng kiểm thử hướng dữ liệu và hướng từ khóa vào kiểm thử một hệ thống trong thực tế, góp phần giảm chi phí việc kiểm thử một số sản phẩm phần mềm.vi
  dc.format.extent94 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý hệ thống thông tinvi
  dc.subjectKiểm thử tự động phần mềmvi
  dc.subjectPhần mềmvi
  dc.subject.ddc005.30287-
  dc.titleNghiên cứu và ứng dụng giải pháp kiểm thử tự động phần mềmvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-H-
  dc.description.degreeQuản lý hệ thống thông tinvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Viện Công nghệ Thông tinvi
  Appears in Collections:ITI - Master Theses


 • 00050004278.pdf
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :