Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNgô, Thị Minh-
dc.contributor.authorĐặng, Bá Lãm-
dc.contributor.authorLê, Đức Ngọc-
dc.date.accessioned2016-04-11T07:31:25Z-
dc.date.available2016-04-11T07:31:25Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citation4 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7572-
dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận dựa trên các khoa học quản lý giáo dục, kinh tế học, xã hội học…về các chính sách tác động trực tiếp tới việc thực hiện sứ mệnh của trường đại học thuộc tỉnh trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án (về chính sách giáo dục, về trường đại học thuộc tỉnh và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh); về hệ thống hóa lý luận chính sách giáo dục; về đặc điểm của chính sách giáo dục và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh; về sự gắn kết với cộng đồng của các trường đại học thuộc tỉnh; làm rõ các khái niệm liên quan (giáo dục cộng đồng ; trường đại học thuộc tỉnh ; trường đại học cộng đồng…). Làm rõ phạm vi và nội dung chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnhen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherTrường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleHoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở V iệt Nam trong bối cảnh hiện nayen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)


 • 00050003367.pdf
  • Size : 151,56 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNgô, Thị Minh-
  dc.contributor.authorĐặng, Bá Lãm-
  dc.contributor.authorLê, Đức Ngọc-
  dc.date.accessioned2016-04-11T07:31:25Z-
  dc.date.available2016-04-11T07:31:25Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citation4 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7572-
  dc.description.abstractHệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận dựa trên các khoa học quản lý giáo dục, kinh tế học, xã hội học…về các chính sách tác động trực tiếp tới việc thực hiện sứ mệnh của trường đại học thuộc tỉnh trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến luận án (về chính sách giáo dục, về trường đại học thuộc tỉnh và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh); về hệ thống hóa lý luận chính sách giáo dục; về đặc điểm của chính sách giáo dục và chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh; về sự gắn kết với cộng đồng của các trường đại học thuộc tỉnh; làm rõ các khái niệm liên quan (giáo dục cộng đồng ; trường đại học thuộc tỉnh ; trường đại học cộng đồng…). Làm rõ phạm vi và nội dung chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnhen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherTrường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectQuản lý giáo dụcen_US
  dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleHoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở V iệt Nam trong bối cảnh hiện nayen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)


 • 00050003367.pdf
  • Size : 151,56 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :