Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Duy Linh-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Hương-
dc.date.accessioned2020-04-03T00:42:31Z-
dc.date.available2020-04-03T00:42:31Z-
dc.date.issued2020-04-03-
dc.identifier.citationĐỗ. T. H. (2014). Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương trong ERP. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecodeChuyên ngành đào tạo thí điểm-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75758-
dc.description.abstractTrong phạm vi đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý Nhân sự và Tiền lương trong ERP” luận văn cần nghiên cứu: Quản lý nhân sự giải quyết những vấn đề, Lưu trữ thông tin cơ bản về nhân viên như: địa chỉ liên lạc, quá trình học tập, quá trình làm việc tại công ty, các điều khoản của hợp đồng lao động, mức lương… Lưu trữ hồ sơ về quá trình phục vụ của nhân viên như: đánh giá kết quả công việc, khen, thưởng, phạt và các phúc lợi xã hội…Theo dõi hồ sơ của các ứng viên tuyển dụng, hỗ trợ các công việc hành chính liên quan lịch phỏng vấn , lập danh sách tuyển chọn ứng viên. Quản lý tiền lương giải quyết những vấn đề: Đưa ra các cách tính lương khác nhau như: tính lương theo tháng, tính lương theo ngày, tính lương theo sản phẩm… Hỗ trợ việc tính trợ cấp, tiền thưởng, các khoản giảm trừ theo quy định của nhà nước như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thuế thu nhập cá nhân, tạm ứng tiền mặt, chi trả làm ngoài giờ và chi trả tiền thưởng (nếu có). Lập bảng lương, phiếu chi trả và các giao dịch tiền lương cho phòng kế toán.vi
dc.format.extent87 tr.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý hệ thống thông tin; Quản lý nhân sự; Tiền lươngvi
dc.subject.ddc004.068-
dc.titleXây dựng hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương trong ERPvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licĐO-H-
dc.description.degreeQuản lý hệ thống thông tinvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Viện Công nghệ Thông tinvi
Appears in Collections:ITI - Master Theses


 • 00050004354.pdf
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Duy Linh-
  dc.contributor.authorĐỗ, Thị Hương-
  dc.date.accessioned2020-04-03T00:42:31Z-
  dc.date.available2020-04-03T00:42:31Z-
  dc.date.issued2020-04-03-
  dc.identifier.citationĐỗ. T. H. (2014). Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương trong ERP. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecodeChuyên ngành đào tạo thí điểm-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75758-
  dc.description.abstractTrong phạm vi đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý Nhân sự và Tiền lương trong ERP” luận văn cần nghiên cứu: Quản lý nhân sự giải quyết những vấn đề, Lưu trữ thông tin cơ bản về nhân viên như: địa chỉ liên lạc, quá trình học tập, quá trình làm việc tại công ty, các điều khoản của hợp đồng lao động, mức lương… Lưu trữ hồ sơ về quá trình phục vụ của nhân viên như: đánh giá kết quả công việc, khen, thưởng, phạt và các phúc lợi xã hội…Theo dõi hồ sơ của các ứng viên tuyển dụng, hỗ trợ các công việc hành chính liên quan lịch phỏng vấn , lập danh sách tuyển chọn ứng viên. Quản lý tiền lương giải quyết những vấn đề: Đưa ra các cách tính lương khác nhau như: tính lương theo tháng, tính lương theo ngày, tính lương theo sản phẩm… Hỗ trợ việc tính trợ cấp, tiền thưởng, các khoản giảm trừ theo quy định của nhà nước như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thuế thu nhập cá nhân, tạm ứng tiền mặt, chi trả làm ngoài giờ và chi trả tiền thưởng (nếu có). Lập bảng lương, phiếu chi trả và các giao dịch tiền lương cho phòng kế toán.vi
  dc.format.extent87 tr.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý hệ thống thông tin; Quản lý nhân sự; Tiền lươngvi
  dc.subject.ddc004.068-
  dc.titleXây dựng hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương trong ERPvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licĐO-H-
  dc.description.degreeQuản lý hệ thống thông tinvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Viện Công nghệ Thông tinvi
  Appears in Collections:ITI - Master Theses


 • 00050004354.pdf
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :