Quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của các tộc người HMông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75800Quá trình khai khẩn và canh tác ruộng bậc thang của các tộc người HMông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/75800