Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương-
dc.contributor.authorLưu, Thị Minh Ngọc-
dc.contributor.authorNguyễn, Phương Mai-
dc.date.accessioned2020-04-06T03:08:33Z-
dc.date.available2020-04-06T03:08:33Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationĐặng, T. H., Lưu, T. M. N., & Nguyễn, P. M. (2020). Kết hợp mô hình TAM và TOE vào nghiên cứu chấp nhận mạng xã hội trong kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam. VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 36, No. 1 (2020) 86-95.vi
dc.identifier.issn2588-1108-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76614-
dc.description.abstractMạng xã hội đang ngày càng phát triển và tác động mạnh mẽ đến hoạt động bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam. Với những lợi thế của việc ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh, hình thức kinh doanh bán lẻ trực tuyến trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả. Dựa trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về mạng xã hội và mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ của doanh nghiệp (mô hình TAM và mô hình TOE), bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesVNU Journal of Science: Economics and Business;-
dc.subjectMạng xã hộivi
dc.subjectBán lẻvi
dc.subjectỨng dụng mạng xã hội trong kinh doanhvi
dc.titleKết hợp mô hình TAM và TOE vào nghiên cứu chấp nhận mạng xã hội trong kinh doanh bán lẻ tại Việt Namvi
dc.title.alternativeIntergrating TAM and TOE Models in Researching Social Media Adoption in Businesses in Vietnamvi
dc.typeArticlevi
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4322-
Appears in Collections:Economics and Business


 • 4d.pdf
  • Size : 590,72 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐặng, Thị Hương-
  dc.contributor.authorLưu, Thị Minh Ngọc-
  dc.contributor.authorNguyễn, Phương Mai-
  dc.date.accessioned2020-04-06T03:08:33Z-
  dc.date.available2020-04-06T03:08:33Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier.citationĐặng, T. H., Lưu, T. M. N., & Nguyễn, P. M. (2020). Kết hợp mô hình TAM và TOE vào nghiên cứu chấp nhận mạng xã hội trong kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam. VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 36, No. 1 (2020) 86-95.vi
  dc.identifier.issn2588-1108-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76614-
  dc.description.abstractMạng xã hội đang ngày càng phát triển và tác động mạnh mẽ đến hoạt động bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam. Với những lợi thế của việc ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh, hình thức kinh doanh bán lẻ trực tuyến trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả. Dựa trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về mạng xã hội và mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ của doanh nghiệp (mô hình TAM và mô hình TOE), bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
  dc.relation.ispartofseriesVNU Journal of Science: Economics and Business;-
  dc.subjectMạng xã hộivi
  dc.subjectBán lẻvi
  dc.subjectỨng dụng mạng xã hội trong kinh doanhvi
  dc.titleKết hợp mô hình TAM và TOE vào nghiên cứu chấp nhận mạng xã hội trong kinh doanh bán lẻ tại Việt Namvi
  dc.title.alternativeIntergrating TAM and TOE Models in Researching Social Media Adoption in Businesses in Vietnamvi
  dc.typeArticlevi
  dc.identifier.doihttps://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4322-
  Appears in Collections:Economics and Business


 • 4d.pdf
  • Size : 590,72 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :