Chân dung xã hội của nhóm nữ sinh là chủ thể của bạo lực học đường từ góc nhìn công tác xã hội ( Nghiên cứu trường hợp trường Trung học phổ thông An Lão, An Lão, Hải Phòng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76640Chân dung xã hội của nhóm nữ sinh là chủ thể của bạo lực học đường từ góc nhìn công tác xã hội ( Nghiên cứu trường hợp trường Trung học phổ thông An Lão, An Lão, Hải Phòng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76640