Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Đức Lữ-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mến-
dc.date.accessioned2020-04-06T04:33:33Z-
dc.date.available2020-04-06T04:33:33Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. (2009). Phát huy những giá trị tích cực của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số địa phương Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.vi
dc.identifier.degreecode60 22 80-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76649-
dc.description.abstractLàm rõ khái niệm, nguồn gốc và vai trò của tín ngưỡng Thờ cúng Tổ tiên trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng của Tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên ở một số địa phương của Hà Nội hiện nay (Hà Tây cũ)vi
dc.language.isovivi
dc.subjectGiá trị văn hóavi
dc.subjectTín ngưỡngvi
dc.subjectThờ cúng tổ tiênvi
dc.subjectTriết họcvi
dc.subjectHà Nộivi
dc.titlePhát huy những giá trị tích cực của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số địa phương Hà Nội trong giai đoạn hiện nayvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-M-
dc.description.degreeTriết họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01880.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Đức Lữ-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mến-
  dc.date.accessioned2020-04-06T04:33:33Z-
  dc.date.available2020-04-06T04:33:33Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. M. (2009). Phát huy những giá trị tích cực của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số địa phương Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.vi
  dc.identifier.degreecode60 22 80-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76649-
  dc.description.abstractLàm rõ khái niệm, nguồn gốc và vai trò của tín ngưỡng Thờ cúng Tổ tiên trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng của Tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên ở một số địa phương của Hà Nội hiện nay (Hà Tây cũ)vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectGiá trị văn hóavi
  dc.subjectTín ngưỡngvi
  dc.subjectThờ cúng tổ tiênvi
  dc.subjectTriết họcvi
  dc.subjectHà Nộivi
  dc.titlePhát huy những giá trị tích cực của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số địa phương Hà Nội trong giai đoạn hiện nayvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-M-
  dc.description.degreeTriết họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01880.pdf
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :