Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.editorNguyễn, Hữu Minh; Đặng, Nguyên Anh; Vũ, Mạnh Lợi
dc.date.accessioned2020-04-07T09:38:25Z-
dc.date.available2020-04-07T09:38:25Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76939-
dc.description.abstractCuốn sách gồm 4 phần: Phần 1: Những vấn đề chung về dân số -- Phần 2: Nghiên cứu về sinh đẻ -- Phần 3: Nghiên cứu về tử vong -- Phần 4: Nghiên cứu về di cư
dc.format.extent438 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherKhoa học Xã hội
dc.subjectXã hội học; Dân số; Việt Nam
dc.subject.ddc304.6
dc.titleDân số Việt Nam qua các nghiên cứu xã hội học. Tập 2
dc.typeBook
Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • BS19_1075.pdf
  • Size : 27,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.editorNguyễn, Hữu Minh; Đặng, Nguyên Anh; Vũ, Mạnh Lợi
  dc.date.accessioned2020-04-07T09:38:25Z-
  dc.date.available2020-04-07T09:38:25Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76939-
  dc.description.abstractCuốn sách gồm 4 phần: Phần 1: Những vấn đề chung về dân số -- Phần 2: Nghiên cứu về sinh đẻ -- Phần 3: Nghiên cứu về tử vong -- Phần 4: Nghiên cứu về di cư
  dc.format.extent438 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherKhoa học Xã hội
  dc.subjectXã hội học; Dân số; Việt Nam
  dc.subject.ddc304.6
  dc.titleDân số Việt Nam qua các nghiên cứu xã hội học. Tập 2
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • BS19_1075.pdf
  • Size : 27,72 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :