Vai trò của giáo dục pháp luật, chính trị đối với phạm nhân ở một số trại giam thuộc Bộ Công An. Nghiên cứu trường hợp trại giam Nam Hà và Quyết Tiến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/79022Vai trò của giáo dục pháp luật, chính trị đối với phạm nhân ở một số trại giam thuộc Bộ Công An. Nghiên cứu trường hợp trại giam Nam Hà và Quyết Tiến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/79022