Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
dc.contributor.authorTrần, Thị Mỹ Dung-
dc.date.accessioned2020-04-15T08:42:10Z-
dc.date.available2020-04-15T08:42:10Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationTrần, T. M. D. (2006). Phát triển thị trường vốn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60.31.07-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80976-
dc.description.abstractNghiên cứu các vấn đề về vốn, xu hướng phát triển thị trường vốn trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh nghiệm phát triển thị trường vốn của một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Châu Âu, Đông Á và các bài học kinh nghiệm; Nghiên cứu tình hình thị trường vốn Việt Nam thông qua thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng và những bước phát triển cũng như những tồn tại, hạn chế của thị trường vốn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đưa ra định hướng phát triển và các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro làm cho thị trường vốn phát triển phù hợp quá trình hội nhậpvi
dc.format.extent108 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectKinh tế tài chính ; Thị trường vốn ; Vốnvi
dc.subject.ddc332.041-
dc.titlePhát triển thị trường vốn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licTR-D-
dc.description.degreeKinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tếvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Khoa Kinh tếvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00892_Noi_dung.PDF
  • Size : 898,45 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Hồng Sơn-
  dc.contributor.authorTrần, Thị Mỹ Dung-
  dc.date.accessioned2020-04-15T08:42:10Z-
  dc.date.available2020-04-15T08:42:10Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationTrần, T. M. D. (2006). Phát triển thị trường vốn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60.31.07-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80976-
  dc.description.abstractNghiên cứu các vấn đề về vốn, xu hướng phát triển thị trường vốn trong điều kiện toàn cầu hóa và kinh nghiệm phát triển thị trường vốn của một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Châu Âu, Đông Á và các bài học kinh nghiệm; Nghiên cứu tình hình thị trường vốn Việt Nam thông qua thị trường chứng khoán, thị trường tín dụng và những bước phát triển cũng như những tồn tại, hạn chế của thị trường vốn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đưa ra định hướng phát triển và các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro làm cho thị trường vốn phát triển phù hợp quá trình hội nhậpvi
  dc.format.extent108 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectKinh tế tài chính ; Thị trường vốn ; Vốnvi
  dc.subject.ddc332.041-
  dc.titlePhát triển thị trường vốn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licTR-D-
  dc.description.degreeKinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tếvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Khoa Kinh tếvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00892_Noi_dung.PDF
  • Size : 898,45 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :