Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Trân Châu; Trần, Thị Sinh
dc.date.accessioned2020-04-15T09:14:37Z-
dc.date.available2020-04-15T09:14:37Z-
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81128-
dc.description.abstractChương I: Những vấn đề chung -- 1. Một số khái niệm cơ bản -- 2. Chức năng quản lý giáo dục trường mầm non -- 3. Mục tiêu quản lý giáo dục trường mầm non -- 4. Nguyên tắc quản lý giáo dục mầm non -- 5. Phương pháp quản lý giáo dục mầm non -- Chương II: Quản lý trường mầm non -- 1. Vị trí, tính chất, nhiệm vụ của trường mầm non -- 2. Tổ chức bộ máy trường mầm non -- 3. Hiệu trưởng người chịu trách nhiệm quản lý trong trường mầm non
dc.format.extent88 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
dc.subjectGiáo dục; Giáo dục mầm non; Quản lý giáo dục
dc.subject.ddc372.21 PH-C 2002
dc.titleMột số vấn đề quản lý giáo dục mầm non
dc.typeBook
Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • LC_00594.pdf
  • Size : 13,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Trân Châu; Trần, Thị Sinh
  dc.date.accessioned2020-04-15T09:14:37Z-
  dc.date.available2020-04-15T09:14:37Z-
  dc.date.issued2002
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81128-
  dc.description.abstractChương I: Những vấn đề chung -- 1. Một số khái niệm cơ bản -- 2. Chức năng quản lý giáo dục trường mầm non -- 3. Mục tiêu quản lý giáo dục trường mầm non -- 4. Nguyên tắc quản lý giáo dục mầm non -- 5. Phương pháp quản lý giáo dục mầm non -- Chương II: Quản lý trường mầm non -- 1. Vị trí, tính chất, nhiệm vụ của trường mầm non -- 2. Tổ chức bộ máy trường mầm non -- 3. Hiệu trưởng người chịu trách nhiệm quản lý trong trường mầm non
  dc.format.extent88 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
  dc.subjectGiáo dục; Giáo dục mầm non; Quản lý giáo dục
  dc.subject.ddc372.21 PH-C 2002
  dc.titleMột số vấn đề quản lý giáo dục mầm non
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • LC_00594.pdf
  • Size : 13,14 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :