Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThái, Quang Vinh; Trần, Lê Thảo Linh; Trần, Đức Niềm; Lê, Thị Nguyên;
dc.date.accessioned2020-04-15T09:14:55Z-
dc.date.available2020-04-15T09:14:55Z-
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81134-
dc.description.abstractPhần 1: Một số vấn đề chung về phân môn Tập làm văn lớp 4 -- Phần 2: Những bài văn tham khảo
dc.format.extent120 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
dc.subjectGiáo dục tiểu học; Lớp 4; Tập làm văn
dc.subject.ddc372.6 TUY 2007
dc.titleTuyển tập 150 bài văn hay lớp 4
dc.typeBook
Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • LC_01945.pdf
  • Size : 42,88 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorThái, Quang Vinh; Trần, Lê Thảo Linh; Trần, Đức Niềm; Lê, Thị Nguyên;
  dc.date.accessioned2020-04-15T09:14:55Z-
  dc.date.available2020-04-15T09:14:55Z-
  dc.date.issued2007
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81134-
  dc.description.abstractPhần 1: Một số vấn đề chung về phân môn Tập làm văn lớp 4 -- Phần 2: Những bài văn tham khảo
  dc.format.extent120 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
  dc.subjectGiáo dục tiểu học; Lớp 4; Tập làm văn
  dc.subject.ddc372.6 TUY 2007
  dc.titleTuyển tập 150 bài văn hay lớp 4
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • LC_01945.pdf
  • Size : 42,88 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :