Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Bình
dc.date.accessioned2020-04-15T09:23:52Z-
dc.date.available2020-04-15T09:23:52Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81404-
dc.description.abstractViệt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, căn cứ vào ngôn ngữ chữ viết để xác định, phân chia ra từng nhóm ngữ hệ gần giống nhau
dc.format.extent327 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherThanh niên
dc.subjectVăn hóa Việt Nam; Văn hóa dân tộc; Văn hóa nghệ thuật
dc.subject.ddc305.89592 TR-B 2013
dc.titleĐời sống văn hóa các dân tộc Việt Nam
dc.typeBook
Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • NV_VNH_00044.pdf
  • Size : 31,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Ngọc Bình
  dc.date.accessioned2020-04-15T09:23:52Z-
  dc.date.available2020-04-15T09:23:52Z-
  dc.date.issued2013
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81404-
  dc.description.abstractViệt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, căn cứ vào ngôn ngữ chữ viết để xác định, phân chia ra từng nhóm ngữ hệ gần giống nhau
  dc.format.extent327 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherThanh niên
  dc.subjectVăn hóa Việt Nam; Văn hóa dân tộc; Văn hóa nghệ thuật
  dc.subject.ddc305.89592 TR-B 2013
  dc.titleĐời sống văn hóa các dân tộc Việt Nam
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Khoa học xã hội và hành vi


 • NV_VNH_00044.pdf
  • Size : 31,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :