Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Phương Thảo-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2020-04-16T04:15:05Z-
dc.date.available2020-04-16T04:15:05Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2006). Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode60.31.01-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82003-
dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN) của Trung Quốc; Phân tích, đánh giá những thành công cũng như thất bại của mô hình này tại Trung Quốc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tổ chức các TĐKTNN từ mô hình Tổng công tyvi
dc.format.extent116 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectMô hình kinh tế ; Quản lý kinh tế ; Trung Quốc ; Tập đoàn kinh tếvi
dc.subject.ddc330.951-
dc.titleMô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Namvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-T-
dc.description.degreeKinh tế chính trịvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN – Khoa Kinh tếvi
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00916_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Phương Thảo-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2020-04-16T04:15:05Z-
  dc.date.available2020-04-16T04:15:05Z-
  dc.date.issued2006-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T. (2006). Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode60.31.01-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/82003-
  dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN) của Trung Quốc; Phân tích, đánh giá những thành công cũng như thất bại của mô hình này tại Trung Quốc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tổ chức các TĐKTNN từ mô hình Tổng công tyvi
  dc.format.extent116 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectMô hình kinh tế ; Quản lý kinh tế ; Trung Quốc ; Tập đoàn kinh tếvi
  dc.subject.ddc330.951-
  dc.titleMô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Namvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-T-
  dc.description.degreeKinh tế chính trịvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN – Khoa Kinh tếvi
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • V_L0_00916_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :