Sử ký Tư Mã Thiên. [Bộ sử có một không hai, là một tập Ly Tao không vần]

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83055Sử ký Tư Mã Thiên. [Bộ sử có một không hai, là một tập Ly Tao không vần]

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83055