Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Xuân Trung, 1944--
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
dc.date.accessioned2016-04-14T03:26:00Z-
dc.date.available2016-04-14T03:26:00Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2014). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (GC-MS) xác định hàm lượng Dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay Biên Hòa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.degreecode60440118-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8390-
dc.description.abstractNghiên cứu, khảo sát các điều kiện thực nghiệm, với mục đích nghiên cứu phương pháp xa ́ c đi ̣ nh hàm lư ợng Dioxin trong mẫu đất, sau đó ứng dụng phương pháp để phân tích một số mẫu thực lấy tại sân bay Biên Hòa, đã thu được một số kết quả sau: Thiết lập điều kiện phân tích sắc ký khí; Chuẩn hóa detector khối phổ; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn khí tác nhân ion hóa trung gian tối ưu; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn lưu lượng khí tối ưu của khí ion hóa trung gian; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn nhiệt độ làm việc tối ưu của nguồn ion; Đánh giá khả năng phân tích các hợp chất Dioxin/Furan bằng kỹ thuật GC-MS/NCI; Đánh giá hiệu suất thu hồi; Ứng dụng phương pháp phân tích, phân tích hàm lượng chất Dioxin lấy tại sân bay Biên Hòa.en_US
dc.format.extent5 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectHóa phân tíchen_US
dc.subjectPhương pháp phân tích sắc kỳen_US
dc.subjectKhí khối phổien_US
dc.subjectHàm lượng Dioxinen_US
dc.subjectSân bay biên hòa.en_US
dc.titleNghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (GC-MS) xác định hàm lượng Dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay Biên Hòaen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic543 NG-P 2013 / 01050001243-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Hóa phân tích Luận văn chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050001243.pdf
  • Size : 197,5 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Xuân Trung, 1944--
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương-
  dc.date.accessioned2016-04-14T03:26:00Z-
  dc.date.available2016-04-14T03:26:00Z-
  dc.date.issued2014-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. P. (2014). Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (GC-MS) xác định hàm lượng Dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay Biên Hòa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.degreecode60440118-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8390-
  dc.description.abstractNghiên cứu, khảo sát các điều kiện thực nghiệm, với mục đích nghiên cứu phương pháp xa ́ c đi ̣ nh hàm lư ợng Dioxin trong mẫu đất, sau đó ứng dụng phương pháp để phân tích một số mẫu thực lấy tại sân bay Biên Hòa, đã thu được một số kết quả sau: Thiết lập điều kiện phân tích sắc ký khí; Chuẩn hóa detector khối phổ; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn khí tác nhân ion hóa trung gian tối ưu; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn lưu lượng khí tối ưu của khí ion hóa trung gian; Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn nhiệt độ làm việc tối ưu của nguồn ion; Đánh giá khả năng phân tích các hợp chất Dioxin/Furan bằng kỹ thuật GC-MS/NCI; Đánh giá hiệu suất thu hồi; Ứng dụng phương pháp phân tích, phân tích hàm lượng chất Dioxin lấy tại sân bay Biên Hòa.en_US
  dc.format.extent5 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectHóa phân tíchen_US
  dc.subjectPhương pháp phân tích sắc kỳen_US
  dc.subjectKhí khối phổien_US
  dc.subjectHàm lượng Dioxinen_US
  dc.subjectSân bay biên hòa.en_US
  dc.titleNghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (GC-MS) xác định hàm lượng Dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay Biên Hòaen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic543 NG-P 2013 / 01050001243-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Hóa phân tích Luận văn chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050001243.pdf
  • Size : 197,5 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :