Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Nhâm
dc.date.accessioned2020-04-25T02:51:54Z-
dc.date.available2020-04-25T02:51:54Z-
dc.identifier.isbn9786040104076.
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83965-
dc.description.abstractTrình bày những khái niệm cơ bản trong hoá học, cấu tạo nguyên tử, phân tử, chất, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố, nhiệt hoá học và nhiệt động hoá học, động hoá học, cân bằng hoá học, dung dịch, hoá học và dòng điện
dc.format.extent278 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherGiáo dục Việt Nam
dc.subjectHóa học vô cơ ; Hóa học -- Dạy và học
dc.subject.ddc546 HO-N 2017
dc.titleHóa học vô cơ cơ bản. Tập 1, Lý thuyết đại cương về hóa học. (Tái bản lần 10)
dc.typeBook
Appears in Collections:Hóa học


 • 01030006790.pdf
  • Size : 3,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHoàng, Nhâm
  dc.date.accessioned2020-04-25T02:51:54Z-
  dc.date.available2020-04-25T02:51:54Z-
  dc.identifier.isbn9786040104076.
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83965-
  dc.description.abstractTrình bày những khái niệm cơ bản trong hoá học, cấu tạo nguyên tử, phân tử, chất, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố, nhiệt hoá học và nhiệt động hoá học, động hoá học, cân bằng hoá học, dung dịch, hoá học và dòng điện
  dc.format.extent278 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherGiáo dục Việt Nam
  dc.subjectHóa học vô cơ ; Hóa học -- Dạy và học
  dc.subject.ddc546 HO-N 2017
  dc.titleHóa học vô cơ cơ bản. Tập 1, Lý thuyết đại cương về hóa học. (Tái bản lần 10)
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Hóa học


 • 01030006790.pdf
  • Size : 3,54 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :