Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-04-25T03:12:26Z-
dc.date.available2020-04-25T03:12:26Z-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84098-
dc.description.abstractTài liệu gồm những nội dung sau: Công cuộc đổi mới ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy lịch sử thế giới; Việc dạy và học lịch sử ở các trường đại học và cao đẳng
dc.format.extent535 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherTổng hợp
dc.subjectLịch sử ; Giảng dạy ; Nghiên cứu
dc.subject.ddc907 ĐOI 2008
dc.titleĐổi mới nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử
dc.typeBook
Appears in Collections:Nhân văn


 • NV_NH_00096.pdf
  • Size : 44,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.date.accessioned2020-04-25T03:12:26Z-
  dc.date.available2020-04-25T03:12:26Z-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84098-
  dc.description.abstractTài liệu gồm những nội dung sau: Công cuộc đổi mới ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy lịch sử thế giới; Việc dạy và học lịch sử ở các trường đại học và cao đẳng
  dc.format.extent535 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherTổng hợp
  dc.subjectLịch sử ; Giảng dạy ; Nghiên cứu
  dc.subject.ddc907 ĐOI 2008
  dc.titleĐổi mới nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Nhân văn


 • NV_NH_00096.pdf
  • Size : 44,24 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :