Giải nghĩa chữ Hán trong thơ Đường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84284Giải nghĩa chữ Hán trong thơ Đường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84284