Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDieudonne, J.
dc.contributor.otherPhan, Đức Chính
dc.date.accessioned2020-04-25T03:29:00Z-
dc.date.available2020-04-25T03:29:00Z-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84359-
dc.description.abstractCuốn sách nghiên cứu đa tạp vi phân về: Bản đồ, Atlat, đa tạp, các ví dụ ánh xạ khả vi, không gian tiếp xúc.
dc.format.extent316 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherĐại học và Khoa học chuyên nghiệp
dc.subjectToán học ; Giải tích ; Đa tạp vi phân
dc.subject.ddc515 DIE(5) 1979
dc.titleCơ sở giải tích hiện đại. Tập 5
dc.typeBook
Appears in Collections:Toán & Thống kê


 • V_G1_29964.pdf
  • Size : 3,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorDieudonne, J.
  dc.contributor.otherPhan, Đức Chính
  dc.date.accessioned2020-04-25T03:29:00Z-
  dc.date.available2020-04-25T03:29:00Z-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84359-
  dc.description.abstractCuốn sách nghiên cứu đa tạp vi phân về: Bản đồ, Atlat, đa tạp, các ví dụ ánh xạ khả vi, không gian tiếp xúc.
  dc.format.extent316 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherĐại học và Khoa học chuyên nghiệp
  dc.subjectToán học ; Giải tích ; Đa tạp vi phân
  dc.subject.ddc515 DIE(5) 1979
  dc.titleCơ sở giải tích hiện đại. Tập 5
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Toán & Thống kê


 • V_G1_29964.pdf
  • Size : 3,89 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :