Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Luyến-
dc.date.accessioned2016-04-14T05:26:42Z-
dc.date.available2016-04-14T05:26:42Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citation5 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8438-
dc.description.abstractTổng quan về polime dẫn: công nghệ nano, polime dẫn điện thuần, chất doping, phương pháp tổng hợp polypyrol, ứng dụng của polyme ICP...Giới thiệu các phương pháp thực nghiệm về chế tạo và phương pháp đo đạc liên quan đến polypyrol. Trình bày những kết quả đã đạt được về cấu trúc của polypyrol cũng như ảnh hưởng của điều kiện phản ứng đến hiệu suất tổng hợp PPy, đến độ dẫn của PPy, độ bền nhiệt của PPy và ảnh hưởng của chất doping CNTs đến độ dẫn của PPy cũng như nghiên cứu cấu trúc hình thái học Ppy.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectChất bán dẫnen_US
dc.subjectCông nghệ nanôen_US
dc.subjectPolypyrolen_US
dc.subjectVật liệu Nanôen_US
dc.titleChế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ Polypyrol cấu trúc nanôen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L0_01450.pdf
  • Size : 251,14 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Luyến-
  dc.date.accessioned2016-04-14T05:26:42Z-
  dc.date.available2016-04-14T05:26:42Z-
  dc.date.issued2007-
  dc.identifier.citation5 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8438-
  dc.description.abstractTổng quan về polime dẫn: công nghệ nano, polime dẫn điện thuần, chất doping, phương pháp tổng hợp polypyrol, ứng dụng của polyme ICP...Giới thiệu các phương pháp thực nghiệm về chế tạo và phương pháp đo đạc liên quan đến polypyrol. Trình bày những kết quả đã đạt được về cấu trúc của polypyrol cũng như ảnh hưởng của điều kiện phản ứng đến hiệu suất tổng hợp PPy, đến độ dẫn của PPy, độ bền nhiệt của PPy và ảnh hưởng của chất doping CNTs đến độ dẫn của PPy cũng như nghiên cứu cấu trúc hình thái học Ppy.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectChất bán dẫnen_US
  dc.subjectCông nghệ nanôen_US
  dc.subjectPolypyrolen_US
  dc.subjectVật liệu Nanôen_US
  dc.titleChế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ Polypyrol cấu trúc nanôen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • V_L0_01450.pdf
  • Size : 251,14 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :