Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.editorNguyễn, Anh Diệp
dc.contributor.otherPhạm, Bình Quyền ; Trươn,g Quang Học
dc.date.accessioned2020-04-29T01:00:34Z-
dc.date.available2020-04-29T01:00:34Z-
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84523-
dc.description.abstractMở đầu -- Hình thái ngoài -- Giải phẫu và chức năng sinh lý -- Sinh sản và phát triển -- Sinh thái
dc.format.extent330 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
dc.subjectSinh học ; Côn trùng; Giải phẫu; Sinh lý
dc.subject.ddc595.7 CON (1) 2005
dc.titleCôn trùng học. Tập 1, cấu trúc, chức năng sinh lý, sinh học, sinh thái học
dc.typeBook
Appears in Collections:Khoa học sự sống


 • LC_01370.pdf
  • Size : 88,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.editorNguyễn, Anh Diệp
  dc.contributor.otherPhạm, Bình Quyền ; Trươn,g Quang Học
  dc.date.accessioned2020-04-29T01:00:34Z-
  dc.date.available2020-04-29T01:00:34Z-
  dc.date.issued2005
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84523-
  dc.description.abstractMở đầu -- Hình thái ngoài -- Giải phẫu và chức năng sinh lý -- Sinh sản và phát triển -- Sinh thái
  dc.format.extent330 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội
  dc.subjectSinh học ; Côn trùng; Giải phẫu; Sinh lý
  dc.subject.ddc595.7 CON (1) 2005
  dc.titleCôn trùng học. Tập 1, cấu trúc, chức năng sinh lý, sinh học, sinh thái học
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Khoa học sự sống


 • LC_01370.pdf
  • Size : 88,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :