Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Trình
dc.date.accessioned2020-04-29T01:50:37Z-
dc.date.available2020-04-29T01:50:37Z-
dc.date.issued1991
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85468-
dc.description.abstractCuốn sách bao gồm những phần sau: Phần 1. Cơ sở khách quan của nghệ thuật dùng thế trong chiến tranh nhân dân Việt Nam và khái niệm về thế. Phần 2. Mối quan hệ giữa thế và lực, thế và thời, thế và mưu. Phần 3. Nghệ thuật dùng thế và xử lý mối quan hệ lực – thế - thời – mưu trong nghệ thuật chung chỉ đạo chiến tranh và khở nghĩa và trong nghệ thuật quan sự Việt Nam. Phần 4. Một số yêu cầu và nguyên tắc dùng thế
dc.format.extent42 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherKhông nhà xuất bản
dc.subjectLịch sử ; Việt Nam ; Thế
dc.subject.ddc959.7 ĐO-T 1991
dc.titleNghệ thuật dùng thế và mối quan hệ lực - Thế - Thời - Mưu trong nghệ thuật đánh giặc giữ nước Việt Nam
dc.typeBook
Appears in Collections:Nhân văn


 • NV_LS_00046.pdf
  • Size : 8,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐỗ, Trình
  dc.date.accessioned2020-04-29T01:50:37Z-
  dc.date.available2020-04-29T01:50:37Z-
  dc.date.issued1991
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85468-
  dc.description.abstractCuốn sách bao gồm những phần sau: Phần 1. Cơ sở khách quan của nghệ thuật dùng thế trong chiến tranh nhân dân Việt Nam và khái niệm về thế. Phần 2. Mối quan hệ giữa thế và lực, thế và thời, thế và mưu. Phần 3. Nghệ thuật dùng thế và xử lý mối quan hệ lực – thế - thời – mưu trong nghệ thuật chung chỉ đạo chiến tranh và khở nghĩa và trong nghệ thuật quan sự Việt Nam. Phần 4. Một số yêu cầu và nguyên tắc dùng thế
  dc.format.extent42 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherKhông nhà xuất bản
  dc.subjectLịch sử ; Việt Nam ; Thế
  dc.subject.ddc959.7 ĐO-T 1991
  dc.titleNghệ thuật dùng thế và mối quan hệ lực - Thế - Thời - Mưu trong nghệ thuật đánh giặc giữ nước Việt Nam
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Nhân văn


 • NV_LS_00046.pdf
  • Size : 8,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :