Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.otherPhan, Hữu Giật ; Ngô, Đức Thịnh ; Lê, Ngọc Thắng ; Nguyễn, Xuân Độ
dc.date.accessioned2020-04-29T01:56:39Z-
dc.date.available2020-04-29T01:56:39Z-
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85622-
dc.description.abstractNghiên cứu tính đa dạng của văn hoá các dân tộc nước ta. Vì phạm vi của tính đa dạng văn hoá rất rộng lớn, nó bao gồm nhiều mặt như văn hoá sản xuất, văn hoá gia đình - dòng họ, văn hoá tôn giáo - tín ngưỡng... nên nhiệm vụ của đề tài là tập trung đi sâu vào một khía cạnh có tính bao quát và có tầm quan trọng bậc nhất của nó là sắc thái văn hoá địa phương và tộc người.
dc.format.extent198 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherKhoa học xã hội
dc.subjectVăn hóa địa phương ; Dân tộc học ; Chính sách phát triển ; Việt Nam
dc.subject.ddc306 SAC 1998
dc.titleSắc thái văn hóa địa phương và tộc người trong chiến lược phát triển đất nước
dc.typeBook
Appears in Collections:Nhân văn


 • NV_LS_00030.pdf
  • Size : 14,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.otherPhan, Hữu Giật ; Ngô, Đức Thịnh ; Lê, Ngọc Thắng ; Nguyễn, Xuân Độ
  dc.date.accessioned2020-04-29T01:56:39Z-
  dc.date.available2020-04-29T01:56:39Z-
  dc.date.issued1998
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85622-
  dc.description.abstractNghiên cứu tính đa dạng của văn hoá các dân tộc nước ta. Vì phạm vi của tính đa dạng văn hoá rất rộng lớn, nó bao gồm nhiều mặt như văn hoá sản xuất, văn hoá gia đình - dòng họ, văn hoá tôn giáo - tín ngưỡng... nên nhiệm vụ của đề tài là tập trung đi sâu vào một khía cạnh có tính bao quát và có tầm quan trọng bậc nhất của nó là sắc thái văn hoá địa phương và tộc người.
  dc.format.extent198 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherKhoa học xã hội
  dc.subjectVăn hóa địa phương ; Dân tộc học ; Chính sách phát triển ; Việt Nam
  dc.subject.ddc306 SAC 1998
  dc.titleSắc thái văn hóa địa phương và tộc người trong chiến lược phát triển đất nước
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Nhân văn


 • NV_LS_00030.pdf
  • Size : 14,97 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :