Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Hưng
dc.date.accessioned2020-04-29T01:57:25Z-
dc.date.available2020-04-29T01:57:25Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-604-943-420-4..
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85638-
dc.description.abstractTôn giáo và văn hóa: những vấn đề chung, nghiên cứu lý thuyết; Tôn giáo và văn hóa; Trường hợp văn hóa Việt Nam nhìn từ cách tiếp cận văn hóa thế tục, Các cách tiếp cận văn hóa - tôn giáo; Văn hóa Việt Nam qua lăng kinh tôn giáo, Kitô giáo và văn hóa Việt Nam, chính sách tôn giáo của Việt nam, cách tiếp cận văn hóa thế tục và một số hệ lụy
dc.format.extent550 tr.
dc.language.isovi
dc.publisherTri thức
dc.subjectTôn giáo ; Văn hóa ; Xã hội Việt Nam ; Văn hóa tôn giáo
dc.subject.ddc306 NG-H 2016
dc.titleTôn giáo và văn hóa: Lý thuyết cơ bản và giải pháp định hướng khai thác các giá trị văn hóa tôn giáo phục vụ phát triển xã hội Việt Nam hiện tại
dc.typeBook
Appears in Collections:Nhân văn


 • NV_NH_00034.pdf
  • Size : 39,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Quang Hưng
  dc.date.accessioned2020-04-29T01:57:25Z-
  dc.date.available2020-04-29T01:57:25Z-
  dc.date.issued2016
  dc.identifier.isbn978-604-943-420-4..
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85638-
  dc.description.abstractTôn giáo và văn hóa: những vấn đề chung, nghiên cứu lý thuyết; Tôn giáo và văn hóa; Trường hợp văn hóa Việt Nam nhìn từ cách tiếp cận văn hóa thế tục, Các cách tiếp cận văn hóa - tôn giáo; Văn hóa Việt Nam qua lăng kinh tôn giáo, Kitô giáo và văn hóa Việt Nam, chính sách tôn giáo của Việt nam, cách tiếp cận văn hóa thế tục và một số hệ lụy
  dc.format.extent550 tr.
  dc.language.isovi
  dc.publisherTri thức
  dc.subjectTôn giáo ; Văn hóa ; Xã hội Việt Nam ; Văn hóa tôn giáo
  dc.subject.ddc306 NG-H 2016
  dc.titleTôn giáo và văn hóa: Lý thuyết cơ bản và giải pháp định hướng khai thác các giá trị văn hóa tôn giáo phục vụ phát triển xã hội Việt Nam hiện tại
  dc.typeBook
  Appears in Collections:Nhân văn


 • NV_NH_00034.pdf
  • Size : 39,05 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :