Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.contributor.authorHà, Thị Huệ-
dc.date.accessioned2020-05-06T07:29:40Z-
dc.date.available2020-05-06T07:29:40Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T., & Hà, T. H. (2017). Các dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện Tạ Quang Bửu trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Hội thảo “Dịch vụ thông tin thư viện trong xã hội hiện đại” 2017.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86595-
dc.description.abstractBài viết giới thiệu ngắn gọn về các dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện Tạ Quang Bỉu; Phân tích những điểm mạnh góp phân nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.vi
dc.format.extenttr. 329-337-
dc.language.isovivi
dc.publisherBộ VHTTDLvi
dc.relation.ispartofseriesKỷ yếu hội thảo “Dịch vụ thông tin thư viện trong xã hội hiện đại” 2017;-
dc.subjectDịch vụ thông tin thư việnvi
dc.subjectThư viện Tạ Quang Bửuvi
dc.subjectĐại học Bách Khoa Hà Nộivi
dc.titleCác dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện Tạ Quang Bửu trường đại học Bách Khoa Hà Nộivi
dc.typeConference Papervi
dc.contributor.conferenceHội thảo “Dịch vụ thông tin thư viện trong xã hội hiện đại” 2017vi
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KyYeuHoiThao_2017 (36).pdf
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.contributor.authorHà, Thị Huệ-
  dc.date.accessioned2020-05-06T07:29:40Z-
  dc.date.available2020-05-06T07:29:40Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. T. T., & Hà, T. H. (2017). Các dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện Tạ Quang Bửu trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Hội thảo “Dịch vụ thông tin thư viện trong xã hội hiện đại” 2017.vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86595-
  dc.description.abstractBài viết giới thiệu ngắn gọn về các dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện Tạ Quang Bỉu; Phân tích những điểm mạnh góp phân nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện Tạ Quang Bửu - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.vi
  dc.format.extenttr. 329-337-
  dc.language.isovivi
  dc.publisherBộ VHTTDLvi
  dc.relation.ispartofseriesKỷ yếu hội thảo “Dịch vụ thông tin thư viện trong xã hội hiện đại” 2017;-
  dc.subjectDịch vụ thông tin thư việnvi
  dc.subjectThư viện Tạ Quang Bửuvi
  dc.subjectĐại học Bách Khoa Hà Nộivi
  dc.titleCác dịch vụ thông tin thư viện tại thư viện Tạ Quang Bửu trường đại học Bách Khoa Hà Nộivi
  dc.typeConference Papervi
  dc.contributor.conferenceHội thảo “Dịch vụ thông tin thư viện trong xã hội hiện đại” 2017vi
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KyYeuHoiThao_2017 (36).pdf
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :