Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương-
dc.date.accessioned2020-05-08T08:51:39Z-
dc.date.available2020-05-08T08:51:39Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationHoàng, T. T. H. (2017). Tình hình thư viện thế giới, thư viện Việt Nam và một số đề xuất thay đổi để phát triển. Hội thảo “Dịch vụ thông tin thư viện trong xã hội hiện đại” 2017.vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86646-
dc.description.abstractCách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến xu hưởng phát triển thư viện trên toàn thế giới. Trên cơ sở tổng kết tình hình thư viện thế giới và Việt Nam, bài viết để xuất một số giải pháp nhằm giúp các thư viện Việt Nam thích ứng và phát triển trong giai đoạn mới.vi
dc.format.extenttr. 126-134.-
dc.language.isovivi
dc.publisherBộ VHTTDLvi
dc.relation.ispartofseriesKỷ yếu hội thảo “Dịch vụ thông tin thư viện trong xã hội hiện đại” 2017.;-
dc.subjectThư viện thế giớivi
dc.subjectThư viện Việt Namvi
dc.titleTình hình thư viện thế giới, thư viện Việt Nam và một số đề xuất thay đổi để phát triểnvi
dc.typeConference Papervi
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KyYeuHoiThao_2017 (14).pdf
  • Size : 2,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Thu Hương-
  dc.date.accessioned2020-05-08T08:51:39Z-
  dc.date.available2020-05-08T08:51:39Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationHoàng, T. T. H. (2017). Tình hình thư viện thế giới, thư viện Việt Nam và một số đề xuất thay đổi để phát triển. Hội thảo “Dịch vụ thông tin thư viện trong xã hội hiện đại” 2017.vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86646-
  dc.description.abstractCách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến xu hưởng phát triển thư viện trên toàn thế giới. Trên cơ sở tổng kết tình hình thư viện thế giới và Việt Nam, bài viết để xuất một số giải pháp nhằm giúp các thư viện Việt Nam thích ứng và phát triển trong giai đoạn mới.vi
  dc.format.extenttr. 126-134.-
  dc.language.isovivi
  dc.publisherBộ VHTTDLvi
  dc.relation.ispartofseriesKỷ yếu hội thảo “Dịch vụ thông tin thư viện trong xã hội hiện đại” 2017.;-
  dc.subjectThư viện thế giớivi
  dc.subjectThư viện Việt Namvi
  dc.titleTình hình thư viện thế giới, thư viện Việt Nam và một số đề xuất thay đổi để phát triểnvi
  dc.typeConference Papervi
  Appears in Collections:Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC)


 • KyYeuHoiThao_2017 (14).pdf
  • Size : 2,41 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :