Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Mai Anh-
dc.date.accessioned2020-05-13T01:55:55Z-
dc.date.available2020-05-13T01:55:55Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier05050003769-
dc.identifier.citationPhạm, T. M. L. (2020). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học hình học lớp 8. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8140111-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86843-
dc.description.abstractLuận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Chương 2. Môt số biện pháp phát triển năng giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học hình học lớp 8. Chương 3. Thực nghiệm sư phạm. Qua đó góp phần: Hệ thống hóa lý luận về phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn. Đề xuất một số tình huống thực tiễn phù hợp và đưa ra định hướng phương pháp giải quyết vấn đề, đề xuất phương pháp dạy học phù hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở.vi
dc.format.extent94 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectToán học -- Dạy và họcvi
dc.subjectHình học-
dc.subjectLớp 8 (Giáo dục)-
dc.subject.ddc510.71-
dc.titlePhát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học hình học lớp 8vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licPH-A-
dc.description.degreeLý luận và phương pháp dạy học môn Toán họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003769.pdf
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Mai Anh-
  dc.date.accessioned2020-05-13T01:55:55Z-
  dc.date.available2020-05-13T01:55:55Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier05050003769-
  dc.identifier.citationPhạm, T. M. L. (2020). Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học hình học lớp 8. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8140111-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86843-
  dc.description.abstractLuận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Chương 2. Môt số biện pháp phát triển năng giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học hình học lớp 8. Chương 3. Thực nghiệm sư phạm. Qua đó góp phần: Hệ thống hóa lý luận về phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn. Đề xuất một số tình huống thực tiễn phù hợp và đưa ra định hướng phương pháp giải quyết vấn đề, đề xuất phương pháp dạy học phù hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở.vi
  dc.format.extent94 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectToán học -- Dạy và họcvi
  dc.subjectHình học-
  dc.subjectLớp 8 (Giáo dục)-
  dc.subject.ddc510.71-
  dc.titlePhát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học hình học lớp 8vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licPH-A-
  dc.description.degreeLý luận và phương pháp dạy học môn Toán họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003769.pdf
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :