Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Nguyệt Hà-
dc.date.accessioned2020-05-13T03:54:13Z-
dc.date.available2020-05-13T03:54:13Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier05050003783-
dc.identifier.citationHoàng, T. N. H. (2020). Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong giải bài toán hình học lớp 7. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8140111-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86879-
dc.description.abstractLuận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn. Chương 2. Môt số biện pháp bồi dưỡng và phát triển tư duy sáng tạo của học sinh lớp 7 thông qua dạy Hình học. Chương 3. Thực nghiệm sư phạm. Qua đó góp phần: Hệ thống hóa lý luận về phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. Đề xuất hệ thống bài tập Hình học phù hợp, tổng hợp các dạng bài và đưa ra định hướng phương pháp giải nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 7 ở trường trung học cơ sở.vi
dc.format.extent104 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectPhương pháp giảng dạy; Môn Toán học; Tư duy sáng tạo; Học sinh; Lớp 7vi
dc.subject.ddc510.71-
dc.titlePhát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong giải bài toán hình học lớp 7vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licHO-H-
dc.description.degreeLý luận và phương pháp dạy học môn Toánvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003783.pdf
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorHoàng, Thị Nguyệt Hà-
  dc.date.accessioned2020-05-13T03:54:13Z-
  dc.date.available2020-05-13T03:54:13Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier05050003783-
  dc.identifier.citationHoàng, T. N. H. (2020). Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong giải bài toán hình học lớp 7. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8140111-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86879-
  dc.description.abstractLuận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn. Chương 2. Môt số biện pháp bồi dưỡng và phát triển tư duy sáng tạo của học sinh lớp 7 thông qua dạy Hình học. Chương 3. Thực nghiệm sư phạm. Qua đó góp phần: Hệ thống hóa lý luận về phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh. Đề xuất hệ thống bài tập Hình học phù hợp, tổng hợp các dạng bài và đưa ra định hướng phương pháp giải nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 7 ở trường trung học cơ sở.vi
  dc.format.extent104 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectPhương pháp giảng dạy; Môn Toán học; Tư duy sáng tạo; Học sinh; Lớp 7vi
  dc.subject.ddc510.71-
  dc.titlePhát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong giải bài toán hình học lớp 7vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licHO-H-
  dc.description.degreeLý luận và phương pháp dạy học môn Toánvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003783.pdf
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :