Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorTrần, Thanh Thủy-
dc.date.accessioned2020-05-21T02:07:01Z-
dc.date.available2020-05-21T02:07:01Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier05050003807-
dc.identifier.citationTrần, T. T. (2020). Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8.14.01.11-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88332-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài : Khái quát về tư duy, tư duy sáng tạo; những biểu hiện tư duy sáng tạo của học sinh trong học Toán; đánh giá thực trạng việc dạy học chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở theo định hướng phát triển tư duy sáng tạo và khả năng phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức. Đề xuất bốn biện pháp nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở.vi
dc.format.extent97 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectPhương pháp giảng dạy; Môn Toán; Tư duy sáng tạo; Trường trung học cơ sởvi
dc.subject.ddc510.71-
dc.titlePhát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sởvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licTR-T-
dc.description.degreeLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toánvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003807.pdf
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorTrần, Thanh Thủy-
  dc.date.accessioned2020-05-21T02:07:01Z-
  dc.date.available2020-05-21T02:07:01Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier05050003807-
  dc.identifier.citationTrần, T. T. (2020). Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8.14.01.11-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88332-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài : Khái quát về tư duy, tư duy sáng tạo; những biểu hiện tư duy sáng tạo của học sinh trong học Toán; đánh giá thực trạng việc dạy học chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở theo định hướng phát triển tư duy sáng tạo và khả năng phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức. Đề xuất bốn biện pháp nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sở.vi
  dc.format.extent97 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectPhương pháp giảng dạy; Môn Toán; Tư duy sáng tạo; Trường trung học cơ sởvi
  dc.subject.ddc510.71-
  dc.titlePhát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy chuyên đề tỉ lệ thức ở trường trung học cơ sởvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licTR-T-
  dc.description.degreeLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toánvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003807.pdf
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :