Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
dc.contributor.authorĐoàn, Thanh Bình-
dc.date.accessioned2016-04-20T07:00:18Z-
dc.date.available2016-04-20T07:00:18Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationĐoàn, T. B. (2015). Quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8843-
dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế nhập khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.-
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuản lý kinh tếen_US
dc.subjectQuản lý thuếen_US
dc.subjectCục Hải Quanen_US
dc.subjectThuế nhập khẩuen_US
dc.subjectLạng Sơnen_US
dc.titleQuản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 00050006913.pdf
  • Size : 276,16 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Danh Tốn-
  dc.contributor.authorĐoàn, Thanh Bình-
  dc.date.accessioned2016-04-20T07:00:18Z-
  dc.date.available2016-04-20T07:00:18Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationĐoàn, T. B. (2015). Quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8843-
  dc.description.abstractHệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế nhập khẩu. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.-
  dc.format.extent14 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectQuản lý kinh tếen_US
  dc.subjectQuản lý thuếen_US
  dc.subjectCục Hải Quanen_US
  dc.subjectThuế nhập khẩuen_US
  dc.subjectLạng Sơnen_US
  dc.titleQuản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơnen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án tóm tắt (LIC)


 • 00050006913.pdf
  • Size : 276,16 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :