Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrịnh, Viết Dược-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
dc.date.accessioned2020-05-27T08:33:40Z-
dc.date.available2020-05-27T08:33:40Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier01050004506-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2019). Đặc trưng tính nhị phân mũ mạnh của họ tiến hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8460101.02-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88638-
dc.description.abstractLuận văn trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản về không gian tuyến tính định chuẩn, toán tử tuyến tính bị chặn, không gian các toán tử tuyến tính bị chặn, họ tiến hóa trong không gian Banachvi
dc.format.extent42 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectToán giải tích; Nhị phân; Họ tiến hóavi
dc.subject.ddc515-
dc.titleĐặc trưng tính nhị phân mũ mạnh của họ tiến hóavi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-H-
dc.description.degreeToán giải tíchvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004506.pdf
  • Size : 443,75 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrịnh, Viết Dược-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
  dc.date.accessioned2020-05-27T08:33:40Z-
  dc.date.available2020-05-27T08:33:40Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier01050004506-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2019). Đặc trưng tính nhị phân mũ mạnh của họ tiến hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8460101.02-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88638-
  dc.description.abstractLuận văn trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản về không gian tuyến tính định chuẩn, toán tử tuyến tính bị chặn, không gian các toán tử tuyến tính bị chặn, họ tiến hóa trong không gian Banachvi
  dc.format.extent42 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectToán giải tích; Nhị phân; Họ tiến hóavi
  dc.subject.ddc515-
  dc.titleĐặc trưng tính nhị phân mũ mạnh của họ tiến hóavi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-H-
  dc.description.degreeToán giải tíchvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004506.pdf
  • Size : 443,75 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :