Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Quốc Bình-
dc.contributor.authorĐỗ, Văn Lối-
dc.date.accessioned2020-05-29T01:35:45Z-
dc.date.available2020-05-29T01:35:45Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier01050004522-
dc.identifier.citationĐỗ, V. L. (2019). Nghiên cứu ứng dụng GIS và phương pháp phân tíichs đa chỉ tiêu trong đánh giá tính hợp lý về phân bố không gian của đất phi nông nghiệp trong phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8850103.01-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88709-
dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan về QHSDĐ và nhu cầu đánh giá tính hợp lý về không gian của các đối tượng trong phương án QHSDĐ. Nghiên cứu quy trình ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu trong việc đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của đất phi nông nghiệp trong phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Ứng dụng quy trình trên để đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của một số loại đất phi nông nghiệp trong phương án QHSDĐ của huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm điều chỉnh phương án QHSDĐ cho hợp lý hơn.-
dc.format.extent83 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản lý đất đai-
dc.subjectĐất phi nông nghiệp-
dc.subjectSử dụng đất -- Lập kế hoạch-
dc.subject.ddc333.76-
dc.titleNghiên cứu ứng dụng GIS và phương pháp phân tíichs đa chỉ tiêu trong đánh giá tính hợp lý về phân bố không gian của đất phi nông nghiệp trong phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòngvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licĐO-L-
dc.description.degreeQuản lý đất đaivi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004522.pdf
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Quốc Bình-
  dc.contributor.authorĐỗ, Văn Lối-
  dc.date.accessioned2020-05-29T01:35:45Z-
  dc.date.available2020-05-29T01:35:45Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier01050004522-
  dc.identifier.citationĐỗ, V. L. (2019). Nghiên cứu ứng dụng GIS và phương pháp phân tíichs đa chỉ tiêu trong đánh giá tính hợp lý về phân bố không gian của đất phi nông nghiệp trong phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8850103.01-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88709-
  dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan về QHSDĐ và nhu cầu đánh giá tính hợp lý về không gian của các đối tượng trong phương án QHSDĐ. Nghiên cứu quy trình ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu trong việc đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của đất phi nông nghiệp trong phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Ứng dụng quy trình trên để đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của một số loại đất phi nông nghiệp trong phương án QHSDĐ của huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm điều chỉnh phương án QHSDĐ cho hợp lý hơn.-
  dc.format.extent83 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản lý đất đai-
  dc.subjectĐất phi nông nghiệp-
  dc.subjectSử dụng đất -- Lập kế hoạch-
  dc.subject.ddc333.76-
  dc.titleNghiên cứu ứng dụng GIS và phương pháp phân tíichs đa chỉ tiêu trong đánh giá tính hợp lý về phân bố không gian của đất phi nông nghiệp trong phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòngvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licĐO-L-
  dc.description.degreeQuản lý đất đaivi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004522.pdf
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :