Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
dc.date.accessioned2020-06-23T07:29:58Z-
dc.date.available2020-06-23T07:29:58Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2020). Trao đổi tư tưởng chính trị của Islam. Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 36, Số 2 (2020) 169 - 180.vi
dc.identifier.issn2525-2445-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89106-
dc.description.abstractIslam giáo là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới và đang có tốc độ phát triển số lượng tín đồ mạnh mẽ trên khắp năm châu lục. Trong bối cảnh ấy, Islam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực chính trị. Không thể phủ nhận rằng những sự kiện xảy ra gần đây cho thấy tầm ảnh hưởng của các tư tưởng chính trị trong Islam đối với các hoạt động chính trị, quân sự là vô cùng sâu sắc. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả trình bày đặc điểm tư tưởng chính trị của Islam giáo thông qua các bình diện: luật pháp của Islam, trật tự xã hội Islam, quyền lực chính trị Islam. Những phân tích này cho thấy Islam không chỉ là tôn giáo đơn thuần mà còn là đường lối chính trị; đồng thời sự đánh giá của bài viết sẽ giúp ích cho nghiên cứu về tình hình chính trị tại các quốc gia mà đạo Islam phổ biến, lý giải nguyên nhân của các diễn biến chính trị, quân sự phức tạp hiện nay ở khu vực Trung Đông và châu Phi.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
dc.relation.ispartofseriesForeign Studies;-
dc.subjectLuật pháp Islamvi
dc.subjectTrật tự xã hội Islamvi
dc.subjectQuyền lực chính trị Islamvi
dc.titleTrao đổi tư tưởng chính trị của Islamvi
dc.typeArticlevi
Appears in Collections:Foreign Studies


 • ISLAMIC POLITICAL THOUGHT.pdf
  • Size : 290,22 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Hạnh-
  dc.date.accessioned2020-06-23T07:29:58Z-
  dc.date.available2020-06-23T07:29:58Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. H. H. (2020). Trao đổi tư tưởng chính trị của Islam. Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 36, Số 2 (2020) 169 - 180.vi
  dc.identifier.issn2525-2445-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89106-
  dc.description.abstractIslam giáo là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới và đang có tốc độ phát triển số lượng tín đồ mạnh mẽ trên khắp năm châu lục. Trong bối cảnh ấy, Islam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực chính trị. Không thể phủ nhận rằng những sự kiện xảy ra gần đây cho thấy tầm ảnh hưởng của các tư tưởng chính trị trong Islam đối với các hoạt động chính trị, quân sự là vô cùng sâu sắc. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả trình bày đặc điểm tư tưởng chính trị của Islam giáo thông qua các bình diện: luật pháp của Islam, trật tự xã hội Islam, quyền lực chính trị Islam. Những phân tích này cho thấy Islam không chỉ là tôn giáo đơn thuần mà còn là đường lối chính trị; đồng thời sự đánh giá của bài viết sẽ giúp ích cho nghiên cứu về tình hình chính trị tại các quốc gia mà đạo Islam phổ biến, lý giải nguyên nhân của các diễn biến chính trị, quân sự phức tạp hiện nay ở khu vực Trung Đông và châu Phi.vi
  dc.language.isovivi
  dc.publisherH. : ĐHQGHNvi
  dc.relation.ispartofseriesForeign Studies;-
  dc.subjectLuật pháp Islamvi
  dc.subjectTrật tự xã hội Islamvi
  dc.subjectQuyền lực chính trị Islamvi
  dc.titleTrao đổi tư tưởng chính trị của Islamvi
  dc.typeArticlevi
  Appears in Collections:Foreign Studies


 • ISLAMIC POLITICAL THOUGHT.pdf
  • Size : 290,22 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :