Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLưu, Đức Hải-
dc.contributor.authorPhoukhao, Inphidan-
dc.date.accessioned2020-07-17T04:11:23Z-
dc.date.available2020-07-17T04:11:23Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier01050004585-
dc.identifier.citationPhoukhao, I. (2019). Đánh giá ảnh hưởng tới sinh kế cộng đồng dân cư địa phương của dự án thủy điện NAM THEUN 2, LÀO. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode844030101-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89190-
dc.description.abstractĐiều tra thực trạng sinh kế của người dân trong khu vực hoạt động dự án Nam Theun 2 ; Xác định tác động của dự án thủy điện đến sinh kế của người dân trong khuvực hoạt động dự án Nam Theun 2 ; Đưa ra các phương hướng và giải pháp bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Nam Theun 2.-
dc.format.extent77 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectKhoa học môi trường ; Thủy điện ; Người dân-
dc.subject.ddc363.7284-
dc.titleĐánh giá ảnh hưởng tới sinh kế cộng đồng dân cư địa phương của dự án thủy điện NAM THEUN 2, LÀOvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licPHO-
dc.description.degreeKhoa học môi trườngvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004585.pdf
  • Size : 3,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLưu, Đức Hải-
  dc.contributor.authorPhoukhao, Inphidan-
  dc.date.accessioned2020-07-17T04:11:23Z-
  dc.date.available2020-07-17T04:11:23Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier01050004585-
  dc.identifier.citationPhoukhao, I. (2019). Đánh giá ảnh hưởng tới sinh kế cộng đồng dân cư địa phương của dự án thủy điện NAM THEUN 2, LÀO. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode844030101-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89190-
  dc.description.abstractĐiều tra thực trạng sinh kế của người dân trong khu vực hoạt động dự án Nam Theun 2 ; Xác định tác động của dự án thủy điện đến sinh kế của người dân trong khuvực hoạt động dự án Nam Theun 2 ; Đưa ra các phương hướng và giải pháp bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Nam Theun 2.-
  dc.format.extent77 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectKhoa học môi trường ; Thủy điện ; Người dân-
  dc.subject.ddc363.7284-
  dc.titleĐánh giá ảnh hưởng tới sinh kế cộng đồng dân cư địa phương của dự án thủy điện NAM THEUN 2, LÀOvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licPHO-
  dc.description.degreeKhoa học môi trườngvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
  Appears in Collections:HUS - Master Theses


 • 01050004585.pdf
  • Size : 3,34 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :