Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Dung-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Huyền Trang-
dc.date.accessioned2020-08-12T07:22:29Z-
dc.date.available2020-08-12T07:22:29Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationTrần, T. D., Nguyễn, T. H. T. (2019). Đặc điểm cấu trúc địa chất trong Miocen muộn khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số TN.18.17vi
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89375-
dc.description.abstractLàm rõ đặc điểm cấu trúc địa chất Miocen muộn trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh. Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc địa chất qua các thời kỳ trong Miocen trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam dựa trên 3 hướng tiếp cận: tiếp cận định lượng, tiếp cận nhân quả và tiếp cận tiến hóa.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectĐịa chấtvi
dc.subjectPhú Khánh -- Việt Namvi
dc.subjectThềm lục địa -- Cấu trúcvi
dc.subject.ddc551-
dc.titleĐặc điểm cấu trúc địa chất trong Miocen muộn khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Namvi
dc.typeĐề tài khoa họcvi
dc.description.degreeĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số TN.18.17-
dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
Appears in Collections:HUS - Research Project


 • TN18.17.pdf
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorTrần, Thị Dung-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Huyền Trang-
  dc.date.accessioned2020-08-12T07:22:29Z-
  dc.date.available2020-08-12T07:22:29Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier.citationTrần, T. D., Nguyễn, T. H. T. (2019). Đặc điểm cấu trúc địa chất trong Miocen muộn khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số TN.18.17vi
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89375-
  dc.description.abstractLàm rõ đặc điểm cấu trúc địa chất Miocen muộn trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh. Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc địa chất qua các thời kỳ trong Miocen trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam dựa trên 3 hướng tiếp cận: tiếp cận định lượng, tiếp cận nhân quả và tiếp cận tiến hóa.vi
  dc.language.isovivi
  dc.subjectĐịa chấtvi
  dc.subjectPhú Khánh -- Việt Namvi
  dc.subjectThềm lục địa -- Cấu trúcvi
  dc.subject.ddc551-
  dc.titleĐặc điểm cấu trúc địa chất trong Miocen muộn khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Namvi
  dc.typeĐề tài khoa họcvi
  dc.description.degreeĐề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Mã số TN.18.17-
  dc.contributor.schoolĐại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiênvi
  Appears in Collections:HUS - Research Project


 • TN18.17.pdf
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :