Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHuỳnh, Anh Tuấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Minh-
dc.date.accessioned2020-08-20T04:15:48Z-
dc.date.available2020-08-20T04:15:48Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier04051001640-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. (2019). Translation Procedures Applied in the English-Vietnamese translation of the Conceptual Metaphors in the Novel “The Call of the Wild”. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoivi
dc.identifier.degreecode8220201.01-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89485-
dc.description.abstractNghiên cứu này mở ra một góc nhìn mới khi nhìn nhận một tác phẩm văn học: từ góc độ ẩn dụ ý niệm và sự khác biệt trong những cách tri nhận về thế giới của các nền văn hóa khác nhau. Từ đó, nghiên cứu cũng gợi ý về một yếu tốt mới khi xem xét tương đương: ẩn dụ ý niệmvi
dc.format.extent83 p.-
dc.language.isoenvi
dc.subjectNgôn ngữ Anhvi
dc.subjectTiếng Anh - Văn học nước ngoàivi
dc.subject.ddc420-
dc.titleTranslation Procedures Applied in the English-Vietnamese translation of the Conceptual Metaphors in the Novel “The Call of the Wild”vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-M-
dc.description.degreeNgôn ngữ Anhvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữvi
Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04051001640.pdf
  • Size : 803,52 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHuỳnh, Anh Tuấn-
  dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Minh-
  dc.date.accessioned2020-08-20T04:15:48Z-
  dc.date.available2020-08-20T04:15:48Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier04051001640-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. M. (2019). Translation Procedures Applied in the English-Vietnamese translation of the Conceptual Metaphors in the Novel “The Call of the Wild”. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoivi
  dc.identifier.degreecode8220201.01-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89485-
  dc.description.abstractNghiên cứu này mở ra một góc nhìn mới khi nhìn nhận một tác phẩm văn học: từ góc độ ẩn dụ ý niệm và sự khác biệt trong những cách tri nhận về thế giới của các nền văn hóa khác nhau. Từ đó, nghiên cứu cũng gợi ý về một yếu tốt mới khi xem xét tương đương: ẩn dụ ý niệmvi
  dc.format.extent83 p.-
  dc.language.isoenvi
  dc.subjectNgôn ngữ Anhvi
  dc.subjectTiếng Anh - Văn học nước ngoàivi
  dc.subject.ddc420-
  dc.titleTranslation Procedures Applied in the English-Vietnamese translation of the Conceptual Metaphors in the Novel “The Call of the Wild”vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-M-
  dc.description.degreeNgôn ngữ Anhvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữvi
  Appears in Collections:ULIS - Master Theses


 • 04051001640.pdf
  • Size : 803,52 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :