Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Huy Sinh-
dc.contributor.authorBùi, Văn Khánh-
dc.date.accessioned2020-08-24T01:35:32Z-
dc.date.available2020-08-24T01:35:32Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier05050003898-
dc.identifier.citationBùi, V. K. (2020). Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn “Cơ sở của nhiệt động lực học” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học phổ thông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8140111-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89570-
dc.description.abstractLuận văn này đã trình bày một cách tổng quát về cơ sở lý luận của việc dạy và học bài tập Vật lí thực tiễn, trình bày về năng lực giải quyết vấn đề và các phương pháp dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Luận văn đã xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn “Cơ sở của nhiệt động lực học” gồm 23 bài tập. Mỗi bài tập trong hệ thống đều đảm nhiệm một vị trí, vai trò trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học phổ thông.vi
dc.format.extent107 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectVật lý -- Dạy và học ; Vật lý -- Phương pháp dạy học ; Nhiệt động họcvi
dc.subject.ddc530.071-
dc.titleXây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn “Cơ sở của nhiệt động lực học” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học phổ thôngvi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licBU-K-
dc.description.degreeLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lívi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003898.pdf
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Huy Sinh-
  dc.contributor.authorBùi, Văn Khánh-
  dc.date.accessioned2020-08-24T01:35:32Z-
  dc.date.available2020-08-24T01:35:32Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier05050003898-
  dc.identifier.citationBùi, V. K. (2020). Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn “Cơ sở của nhiệt động lực học” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học phổ thông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8140111-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89570-
  dc.description.abstractLuận văn này đã trình bày một cách tổng quát về cơ sở lý luận của việc dạy và học bài tập Vật lí thực tiễn, trình bày về năng lực giải quyết vấn đề và các phương pháp dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Luận văn đã xây dựng hệ thống bài tập thực tiễn “Cơ sở của nhiệt động lực học” gồm 23 bài tập. Mỗi bài tập trong hệ thống đều đảm nhiệm một vị trí, vai trò trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học phổ thông.vi
  dc.format.extent107 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectVật lý -- Dạy và học ; Vật lý -- Phương pháp dạy học ; Nhiệt động họcvi
  dc.subject.ddc530.071-
  dc.titleXây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn “Cơ sở của nhiệt động lực học” nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học phổ thôngvi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licBU-K-
  dc.description.degreeLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lívi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003898.pdf
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :