Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTăng, Thị Thùy-
dc.contributor.authorPhan, Thị Linh-
dc.date.accessioned2020-08-24T04:06:28Z-
dc.date.available2020-08-24T04:06:28Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier05050003905-
dc.identifier.citationPhan, T. L. (2020). Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả khoa học của học sinh Việt Nam: nghiên cứu từ dữ liệu học sinh trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chu kỳ 2015. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode8140115-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89578-
dc.description.abstractMục đích nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả lĩnh vực Khoa học của học sinh Việt Nam qua các dữ liệu học sinh trong Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA chu kỳ 2015vi
dc.format.extent165 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectGiáo dục -- Đo lường, đánh giá ; Học sinh Việt Nam ; Kết quả khoa họcvi
dc.subject.ddc371.144-
dc.titleNhững yếu tố ảnh hưởng đến kết quả khoa học của học sinh Việt Nam: nghiên cứu từ dữ liệu học sinh trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chu kỳ 2015vi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licPH-L-
dc.description.degreeĐo lường và đánh giá trong giáo dụcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003905.pdf
  • Size : 6,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTăng, Thị Thùy-
  dc.contributor.authorPhan, Thị Linh-
  dc.date.accessioned2020-08-24T04:06:28Z-
  dc.date.available2020-08-24T04:06:28Z-
  dc.date.issued2020-
  dc.identifier05050003905-
  dc.identifier.citationPhan, T. L. (2020). Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả khoa học của học sinh Việt Nam: nghiên cứu từ dữ liệu học sinh trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chu kỳ 2015. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode8140115-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89578-
  dc.description.abstractMục đích nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả lĩnh vực Khoa học của học sinh Việt Nam qua các dữ liệu học sinh trong Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA chu kỳ 2015vi
  dc.format.extent165 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectGiáo dục -- Đo lường, đánh giá ; Học sinh Việt Nam ; Kết quả khoa họcvi
  dc.subject.ddc371.144-
  dc.titleNhững yếu tố ảnh hưởng đến kết quả khoa học của học sinh Việt Nam: nghiên cứu từ dữ liệu học sinh trong chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chu kỳ 2015vi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licPH-L-
  dc.description.degreeĐo lường và đánh giá trong giáo dụcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003905.pdf
  • Size : 6,28 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :