Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Mỹ Lộc-
dc.contributor.authorNgô, Thế Anh-
dc.date.accessioned2020-08-24T05:25:10Z-
dc.date.available2020-08-24T05:25:10Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier05050003907-
dc.identifier.citationNgô, T. A. (2019). Quản trị hoạt động trải nghiệm của học sinh trường Trung học cơ sở Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
dc.identifier.degreecode(Chương trình đào tạo thí điểm)-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89584-
dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học cơ sở theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản trị hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở trường THCS Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh; Đề xuất các giải pháp quản trị hoạt động trải nghiệm tại trường THCS Nam Sơn thành phố Bắc Ninh theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.vi
dc.format.extent121 tr.-
dc.language.isovivi
dc.subjectQuản trị trường học ; Giáo dục -- Quản lý trường học ; Học sinh -- Hoạt động trải nghiệmvi
dc.subject.ddc373.138-
dc.titleQuản trị hoạt động trải nghiệm của học sinh trường Trung học cơ sở Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mớivi
dc.typeThesisvi
dc.identifier.licNG-A-
dc.description.degreeQuản trị trường họcvi
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003907.pdf
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Mỹ Lộc-
  dc.contributor.authorNgô, Thế Anh-
  dc.date.accessioned2020-08-24T05:25:10Z-
  dc.date.available2020-08-24T05:25:10Z-
  dc.date.issued2019-
  dc.identifier05050003907-
  dc.identifier.citationNgô, T. A. (2019). Quản trị hoạt động trải nghiệm của học sinh trường Trung học cơ sở Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namvi
  dc.identifier.degreecode(Chương trình đào tạo thí điểm)-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89584-
  dc.description.abstractNghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường trung học cơ sở theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản trị hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở trường THCS Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh; Đề xuất các giải pháp quản trị hoạt động trải nghiệm tại trường THCS Nam Sơn thành phố Bắc Ninh theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.vi
  dc.format.extent121 tr.-
  dc.language.isovivi
  dc.subjectQuản trị trường học ; Giáo dục -- Quản lý trường học ; Học sinh -- Hoạt động trải nghiệmvi
  dc.subject.ddc373.138-
  dc.titleQuản trị hoạt động trải nghiệm của học sinh trường Trung học cơ sở Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mớivi
  dc.typeThesisvi
  dc.identifier.licNG-A-
  dc.description.degreeQuản trị trường họcvi
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dụcvi
  Appears in Collections:UED - Master Theses


 • 05050003907.pdf
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :